Ursula

 

Age: 32

Size: 1,67cm

Origin: Polen

Body: 87-63-84

I like:
– GV, AV, Franz.
– BDSM
– Bondage

I do not like:
– nothing

Prices:
€ 60,- / 30min
€ 110,- / 60min

Sprache ändern »